Disclaimer

Disclaimer

Het samenstellen van de internetpagina's van Stout Perspex gebeurt met grote zorg. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina's is terechtgekomen. Er kunnen nadrukkelijk geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Stout Perspex of haar medewerkers kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie.

Op de internetpagina's van Stout Perspex staan enkele links die verwijzen naar internetpagina's van derden die niet onder het domein van Stout Perspex vallen. Op de inhoud van deze pagina's hebben de medewerkers van Stout Perspex geen enkele invloed. Stout Perspex of haar medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.